Webdata er en dynamisk IT-virksomhed, der siden 1998 primært har udviklet extranetsystemer, men i det hele taget avanceret internet-baseret forretningslogik.

Webdatas fokus er udvikling af platforme for intelligent, netbaseret kommunikation og indholdsstyring. Webdata standard løsninger er opbygget af moduler, som kan sammensættes på vilkårlig vis og derved skræddersys til en kundes specifikke behov.

Fleksibilitet, integration og skalerbarhed er de vigtigste faktorer for Webdata. Vi anbefaler derfor at kunden altid får skræddersyet en løsning frem for at benytte standardiserede softwarepakker. Derved sikres det at der ikke gås på kompromis med kundens krav.

Webdata udfører altid en grundig foranalyse af en given situation, og tager kunden med i samspil omkring hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at løse en given. Før den iterative udviklingsfase søsættes udarbejdes den første specifikation for hvilke krav der sættes til løsningen. Denne vil ligeledes være genstand for løbende videreudvikling, så kunden ikke havner i et låst forløb. På denne måde indbygger vi løbende krav til ændringer i processen. Kunden tildeles et login til vores kundesystem, hvor processen løbende kan følges.

Webdata har blandt andre samarbejdspartnere hos LinKS, der er et innovativt topledernetværk og som primært beskæftiger sig med videndeling, samt DELTA (Hørsholm) der er en meget kompetent sparringspartner hvad nuværende og kommende teknologier angår.


Send en mail til Webdata